L. Ands Dagbok ut på tur!

Kjære Dagbok!
L. Ands Dagbok på tur med DKS

L. And og eg har vore på tur med Den kulturelle skolesekken i Hordaland. Det var veldig kjekt.

Litt om opplegget: Elevane blir inntrodusert for L. And og det eksistensielle problemet hans, nemlig at han slit med ein alvorleg vass-skrekk som han prøver å skjule for venene. Ein animasjon visast der L. And sjølv les frå boka si. Elevane skal i timen få ei lita oppgåve der dei skal gi tips og råd til L. And om kva han kan gjere for å bli kvitt vass-skrekken sin. Dette er som eit brev til L. And og inspirert av L. And sine skriverier. Elevtekstane blir i neste omgang ein del av prosjektet, iogmed at det leggast ut på L. And si nettside. Altså eit utvalg av tekstane: Instagram.com/landsdagbok

Opplegget passar for mellomtrinnet 5. - 7. klasse.

Eg har med skrivesaker og dagbokspapir.

Produksjonen er utvikla med støtte frå Litteraturbruket v/Norsk Forfattersentrum.   

Ta kontakt om de ynskjer eit besøk av L. And og meg.

Om Annlaug

Utdanning: Kunsthøgskolen i Bergen, linje for Illustrasjon og Grafisk design.
Medlem: NBK, Tegnerforbundet og Grafill.

Kontaktinformasjon finn du her

© 2019 - Annlaug Auestad, Verkstedet, Øvre Holmegate 11 4006 stavanger | Design & utvikling Sømme